Początki LKS Orlęta Cielądz

Puchary LKS Orlęta Cielądz
W przypadku wiejskich klubów sportowych, pierwsze lata ich działalności są słabo udokumentowane. Brak zapisów w gazetach, rocznikach czy periodykach wydawanych w okresie powojennym nie ułatwia stworzenia...